Gå til hovedindhold

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen hører under Miljø¸- og Fødevareministeriet. Vi arbejder med at skabe de bedste rammer for vækst i fødevareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. Vi understøtter Danmarks position som verdens tredjestørste fødevareklynge

Det gør vi ved at

  • skabe rammerne for, at danske landmænd bedst muligt kan arbejde i og med den natur, der omgiver os

  • understøtte udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og miljø

  • bidrage til udviklingen af attraktive levevilkår i landdistriktsområder

Landbrugsstyrelsen har afdelinger over hele landet. Vi er ofte i kontakt med landmænd og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevareområdet.

Se myndighedens indberetninger

Landbrugsstyrelsen

Nyropsgade 30
1780 København V

Telefon: 33 95 80 00

Ma-To 9-16
fr 09-15

Alle indberetninger