Gå til hovedindhold

Indsend årsrapport for godkendte parringsområde for honningbier

Her kan du finde blanketten "Årsrapport for godkendte parringsområder for honningbier". Du skal udfylde og indsende blanketten inden 1.december til Landbrugsstyrelsen.

Start

Hav følgende parat

- oplysninger om indberetningsår

-oplysninger om parringsområde

-oplysning om den ansvarlige for parringsstationen

-oplysninger om birace og avlslinie

-oplysninger om dronefamilier, tilførte dronninger, parrede dronninger, parringsprocent

-datoer for syn for alvorlige skadegørere  i perioden mellem 1/5 og 1/9

-evt. bemærkninger om fund af skadegørere

 

Mere information

Før du udfylder din årsrapport, skal du være opmærksom på følgende;

- I et godkendt parringsområde må kun forekomme bier af samme afstamning som på områdets parringsstation.

- Kun den ansvarlige for parringsområdet må føre bier (bortset fra parringsfamilier) ind i området.

Regler om oprettelse og drift af parringsområder er fastsat i bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116787

I faktaarket kan du finde informationer om hvilke rettigheder og pligter biavlere har inden for parringsområderne: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Faktaark_-Ret_og_pligt_i_godkendte_renparringsomraader.pdf.

En liste over godkendte parringsområder kan findes her: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Oversigt_over_godkendte_parringsomraader_14.2.2020.pdf

Trin for trin

  1. Tryk på "start-knappen"
  2. Download blanketten
  3. Udfyld blanket
  4. Send udfyldte blanket til adressen angivet øverst på venstre side af blanketten, eller til email: bevaringsudvalget@lbst.dk

Ret og pligt i godkendte renparringsområder for honningbier

Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier

Landbrugsstyrelsen

EU & Landbrug, Miljø & Biodiversitet

Telefon: 33 95 80 00