Gå til hovedindhold

Ansøgning om godkendelse af parringsområde for honningbier

Her kan du finde blanketten "Ansøgning om godkendelse af parringsområder for honningbier". Du skal udfylde og indsende blanketten inden 1.december til Landbrugsstyrelsen.

Start

Hav følgende parat

- oplysning om den ansvarlige for parringsstationen

- oplysninger om antal biavlere indenfor det ansøgte område

-oplysninger om hvor parringsstationen skal placeres

- husk at vedlægge erklæringer fra alle kendte biavlere indenfor parringsområdet

Mere information

Avl af udvalgte linjer af honningbier foregår i afgrænsede parringsområder godkendt af Landbrugsstyrelsen efter ansøgning fra en biavler. Parringsområderne er isolerede områder, oftest mindre øer, hvor indkrydsning af andre linjer kan undgås. 

I et godkendt parringsområde må kun forekomme bier af samme afstamning som på områdets parringsstation. Kun den ansvarlige for parringsområdet må føre bier (bortset fra parringsfamilier) ind i området.

Regler om oprettelse og drift af parringsområder er fastsat i bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116787

I faktaarket kan du finde informationer om hvilke rettigheder og pligter biavlere har inden for parringsområderne: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Faktaark_-Ret_og_pligt_i_godkendte_renparringsomraader.pdf.

En liste over godkendte parringsområder kan findes her: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Oversigt_over_godkendte_parringsomraader_14.2.2020.pdf

Trin for trin

  1. Tryk på "start-knappen"
  2. Download blanketten
  3. Udfyld blanket
  4. Vedlæg erklæringer fra alle kendte biavlere indenfor parringsområdet
  5. Send udfyldte blanket og erklæringerne til adressen angivet øverst på venstre side af blanketten, eller til email: bevaringsudvalget@lbst.dk

Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier

Landbrugsstyrelsen

EU & Landbrug, Miljø & Biodiversitet

Telefon: 33 95 80 00