Gå til hovedindhold

Anmeldelse før import af forstligt formeringsmateriale af EF-arter og OECD-arter

Anmeldelse om import skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i hænde senest 48 timer før importen af formeringsmaterialet.

Start

Mere information

Kontrollen skal medvirke til at sikre, at frø- og plantepartier stammer fra kårede bevoksninger m.v., certificeres og følges af korrekt oplysninger om oprindelse (proveniens/herkomst) under markedsføring i EU samt ved eksport. 

Kontrollen omfatter leverandører, som indsamler, producerer og markedsfører frø og planter af de træarter, som er vigtige for skovbruget i EU.

 

Landbrugsstyrelsen

Telefon: 33 95 80 00