Gå til hovedindhold

Anmeldelse før import af forstligt formeringsmateriale af EF-arter og OECD-arter

Anmeldelse om import skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i hænde senest 48 timer før importen af formeringsmaterialet.