Gå til hovedindhold

Landbrugslov - Almene vandforsyningsanlægs erhvervelse af en landbrugsejendom - § 23

Skemaet benyttes, når et alment vandforsyningsanlæg erhverver en landbrugsejendom

§ 23 Skema - alment vandforsyningsanlæg

Mere information

Skemaet benyttes, når et alment vandforsyningsanlæg erhverver en landbrugsejendom. Skemaet kan også benyttes, når et vandforsyningsselskab erhverver en del af en landbrugsejendom som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning. Ved erhvervelse af flere ejendomme skal der udfyldes et skema for hver ejendom.

Landbrugsstyrelsen

Telefon: 33 95 80 00