Gå til hovedindhold

Landbrugslov - Landinspektørerklæring om omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme - § 29

Brug dette skema, når der kan ske matrikulære ændringer uden tilladelse efter i henhold til lov om landbrugsejendomme.

Landinspektørens skema - § 29 erklæring

Mere information

Anvendes af en landinspektør ved omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme. Skemaet skal sendes til Kort- og Matrikelstyrelsen sammen med den matrikulære sag og kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen

Telefon: 33 95 80 00