Gå til hovedindhold

Landbrugslov - Landinspektørerklæring om ophævelse af landbrugspligt - § 6.

I visse situationer kan der i forbindelse med udstykning m.v ske ophævelse af landbrugspligt og omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme.

Gå til skema

Mere information

I visse situationer kan der i forbindelse med udstykning m.v. ske ophævelse af landbrugspligt og omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme uden tilladelse efter landbrugsloven.  Brug dette skema, når landbrugspligten kan ophæves uden tilladelse jf. § 6 i lov om landbrugsejendomme.

Landbrugsstyrelsen

Telefon: 33 95 80 00