Gå til hovedindhold

Miljø- og fødevareministeriets Tast selv-service

Herfra sendes du videre til Miljø- og fødevareministeriets Tast selv-service. Herfra kan du udfylde flere af vores skemaer. Hvis du har søgt på noget og denne side kommer frem, kan du finde skemaet i Tast selv-service.

Tast selv-service

Mere information

 • Afhorning af kvæg – økologi
 • Anmeldelse af marksyn – læggekartofler
 • Anmeldelse af jordprøvetagning - læggekartofler
 • Biogas
 • Braklagte randzoner
 • Erhvervsudvikling
 • Fastholdelse
 • Forhåndsanmeldelse om import (Planter og planteprodukter)
 • Fællesskema (ansøgning om arealstøtte)
  • Grundbetaling og grøn støtte
  • Nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder (de minimis-støtte)
  • Ø-støtte
  • Unge nyetablerede landbrugere
  • Fastholdelse og pleje af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder
  • Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)
  • Omlægning til økologisk jordbrug
  • Pleje af græs og naturarealer
  • Skovtilsagn
  • Ændret afvanding
  • Økologisk arealtilskud
  • Indberette økologisk markplan
  • Indberette økologisk husdyrhold
  • Tilmelde sig ordningen ”Slagtepræmie”
  • Anmelde oplysninger vedrørende anvendelse af genmodificerede afgrøder
  • Vælge selv at udnytte sine betalingsrettigheder
  • Søge om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve
  • Anmelde arealer med GMO-afgrøder
 • Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner
 • Gødningsdatabase
 • Gødningskvote og efterafgrøder 
 • Indberetning af økologisk biavl
 • Internet Markkort
 • Kommunale kvælstof- og fosforvådområder 
 • Lavbundsprojekter 
 • Miljøteknologi
 • Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
 • Miljøvenlig drift af vådområder
 • Minivådområder
 • National reserve for unge eller nyetablerede
 • Natura 2000 
 • Natura 2000 Rydning og forberedelse til afgræsning
 • Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
 • Overdragelse af betalingsrettigheder
 • Privat skovrejsning
 • Registrering som eksportør af planter og planteprodukter
 • Registrering som leverandør af planter, omsætter
 • Tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer 
 • Tilmelding til Register for Gødningsregnskab
 • Tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning 
 • Vandløbsrestaurering 
 • Økologifremme
 • Økologisk investeringsstøtte
 • Økologisk modernisering
 • Ændret afvanding

Trin for trin

 • Klik på knappen Tast selv-service
 • Er du ikke allerede logget på med NemID / Digital Signatur, vil du blive bedt om at logge på
 • Herefter viderestilles du til Fødevareministeriets Tast selv-service - det tager et øjeblik
 • Du kan oprette nye ansøgningsskemaer ved at klikke på knappen "Opret nyt skema"

Landbrugsstyrelsen

Telefon: 33 95 80 00