Gå til hovedindhold

Husk at give Landbrugsstyrelsen besked ved overdragelse af dine marker med miljø- og økologitilsagn (den hvide erklæring)

Hvis du vil overdrage tilsagnet sammen med dine marker, skal du udfylde og indsende den hvide erklæring inden Fællesskemafristen 2020. Hvis overdragelsen sker efter Fællesskemafristen 2020, skal det meddeles ved Fællesskemafristen 2021.

Start

Hav følgende parat

-oplysninger om dig som overdrager og oplysninger om din rådgiver/konsulent

- oplysninger om erhverver af dine arealer og vedkommendes rådgiver/konsulent

- hvis overdragelse eller erhvervelse sker af et interessentskab, så husk at alle interessenter skal underskrive producentskifteerklæringen, eller at der skal vedlægges en fuldmagt med alle interessenternes underskrifter.

Mere information

-Når du skal gennemføre et producentskifte, skal du være opmærksom på flere forskellige forhold. Hvis du skal producentskifte et økologisk areal, hvor der også er tilsagn om Økologisk Arealtilskud, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne for både økologistatus og tilskudsordning. Der er forskellige regler for, hvordan og hvornår du skal anmelde producentskiftet.Hvis du skal producentskifte tilsagn om Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36/37) og eller Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67) skal du indsende en producentskifte erklæring.

-Du kan læse mere om hvilke regler, der gælder for et producentskifte af tilsagn om Økologisk Arealtilskud i Vejledning om Økologisk Arealtilskud.

-Du kan læse mere om hvilke regler, der gælder for producentskifte af tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer i Vejledning om tilsagn til pleje af græs og naturarealer

-Fristen for at indsende producentskifteskema er den 26. maj 2020 for de overdragelser, der er sket senest ved Fællesskemafristen 2020. Overdragelser, der er sket efter Fællesskemafristen 2020, skal senest anmeldes ved ændringsfristen for Fællesskema 2021.

Trin for trin

  1. Tryk på "start-knappen"
  2. Download blanketten
  3. Udfyld blanket
  4. Send udfyldte blanket sammen med evt. andre øvrige relevante skemaer til adressen angivet nederst på blanketten, eller til email: arealtilskud@lbst.dk

Landbrugsstyrelsen

EU & Landbrug, Miljø & Biodiversitet

Telefon: 33 95 80 00