Gå til hovedindhold

Affaldsdatasystem- Uddannelse - Manuel indberetning

Dette er Affaldsdatasystemets uddannelsesudgave. Her kan du øve dig i manuel indberetning til Affaldsdatasystemet. Dataindberetninger foretaget i uddannelsesudgaven bliver gemt i en øve-database og ikke i "den rigtige database". Du kan fremsøge dine øve-indberetninger ved at søge efter dem på: https://www.udd.ads.mst.dk/

Start

Mere information

Når du har øvet dig i uddannelsessystemet, kan du gå på www.virk.dk, hvor du skal vælge fanebladet Indberetninger. Under overskriften Energi & Miljø finder du affald. Her skal du vælge Affaldsdatasystemet - Manuel indberetning.

Du kan også komme direkte ind via dette link: Affaldsdatasystem - Manuel indberetning

Trin for trin

  1. Vælg indberetningstype og indberetningsår
  2. Indtast oplysninger
  3. Indtast oplysninger om fraktioner
  4. Indsend indberetning
  5. Kvittering

Miljøstyrelsen

Telefon: 72548181