Gå til hovedindhold

Anmeldelse om produktion med genetisk modificerede organismer (GMO)

Du skal udarbejde en anmeldelse, hvis du vil igangsætte en produktion med genetisk modificerede organismer i allerede godkendte faciliteter.

Start

Hav følgende parat

 • NemID medarbejdersignatur
 • Risikovurdering (LINK)
 • Oplysninger vedr. den genetisk modificerede organisme og selve arbejdet
 • Henvisning til godkendte produktionsfaciliteter
 • Evt. fuldmagt

Mere information

Ved nye produktioner med genetisk modificerede mikroorganismer i allerede godkendte anlæg, skal disse anmeldes jf. bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer, § 4 og § 10. Herefter vil Miljøstyrelsen behandle sagen, og tage stilling til hvorvidt produktionen må påbegyndes, og om produktionen er inden for rammerne af den tidligere meddelte godkendelse.

For yderligere information vedrørende godkendelse af produktion med genetisk modificerede organismer, henvises til bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer og bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr.

Bemærk at der samtidig med anmeldelsen skal indsendes en risikovurdering. Ønsker du at benytte en vejledende skabelon til risikovurderingen, kan denne udfyldes og downloades via Virk.dk her (LINK).

Trin for trin

Hvis et felt ikke er relevant, skal du huske at skrive ikke relevant i feltet, så det fremgår, at der er taget stilling til feltets emne.

 

 1. Klik på Start og log ind med NemID medarbejdersignatur
 2. Accepter betingelserne og klik på fortsæt
 3. Tjek at oplysninger om anmelder, hentet fra NemID, er korrekte
 4. Ansøges der eksternt for virksomheden, vedhæftes fuldmagt – klik på næste
 5. Indtast virksomhedens CVR nr. og verificér oplysningerne
 6. Indtast produktionsanlæggets adresse og evt. bygningsnummer
 7. Udfyld herefter oplysninger om produktionsaktiviteten bl.a. ansvarlige for tilsyn, de anvendte organismer, den genetiske modificering og forebyggelse af uheld
 8. Vedhæft risikovurdering
 9. Klik på opsummering
 10. For at indsende blanketten, klik på send
 11. Du kan nu vælge at downloade den udfyldte blanket og kvittering, eller få det tilsendt din mail

Ved spørgsmål i forbindelse med anmeldelsen og lignende kontakt Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5 5000 Odense C

Telefon: 72 54 40 00