Gå til hovedindhold

Ansøgning om genplacering af optaget havbundsmateriale

Søg om tilladelse til bypass, nyttiggørelse eller klapning. Indberet på gældende klaptilladelser.

Hav følgende parat

Du skal logge ind med nemID, inden du kan ansøge om genplacering af optaget havbundsmateriale.

Tilladelser udstedes til ansøger. Det anbefales at der anvendes et nemID som tilhører eller overdrages til den endelige tilladelseshaver, som fremadrettet har ansvar for at indberette.

Her kan havnepersonale, kommunalmedarbejdere, privatpersoner og eksterne konsulenter ansøge Miljøstyrelsen om tilladelse til at bortskaffe optaget havbundsmateriale. Personer eller entiteter uden CVR kan ikke søge via denne løsning. Kontakt Miljøstyrelsen direkte.

Formålet med den elektroniske ansøgningsblanket er at ensrette ansøgning og behandling af sager der vedrører BEK nr. 950 af 27/06/2016 om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale.

På baggrund af ansøgningen vurderer Miljøstyrelsen om betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt. Materialet screenes i første omgang for forureningsgrad og sammensætning. Rene materialer overdrages til Kystdirektoratet som vurderer behovet for nedstrøms bypass eller kystnær nyttiggørelse for at forebygge kysterosion. Moderat forurenede materialer eller dem som Kystdirektoratet ikke finder anvendelse for kan anvendes i byggeprojekter eller klappes.

Kvittering for ansøgning samt sagsbehandlers kommentarer og endelig afgørelse sendes pr. mail.

Ved brug af dette ansøgningssystem er ansøger indforstået med, at Miljøstyrelsen registrerer de oplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgning, og at styrelsen anvender oplysningerne til at træffe en afgørelse.

Vejledning til denne indberetning

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Klapteamet i Miljøstyrelsens afdeling for Naturbeskyttelse

Klapteamet

Telefon: 72 54 40 00