Gå til hovedindhold

Godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader

Erstatningsordning for private skovejere. Omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller markveje og stier i medfør af naturbeskyttelsesloven.

Start ansøgning

Mere information

Naturbeskyttelsesloven giver befolkningen lov til at færdes i naturen - også på privat ejendom. Dækning af visse af de skader, dette kan medføre, reguleres af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 27. juni 2016 om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen.

Anmeldelse af din skade samt alle påkrævede bilag skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at skaden er blevet opdaget, ellers bortfalder retten til godtgørelse.

Bekendtgørelsen omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller veje og stier i medfør af naturbeskyttelsesloven. Derudover er også skader i forbindelse med orienteringsløb og lignende omfattet, selv om sådanne arrangementer kræver ejerens tilladelse.

Bekendtgørelsen forudsætter, at der er tegnet/opretholdt de forsikringer, som er sædvanlige for den pågældende driftsform. Det er endvidere et krav, at den enkelte altid gør sit for at undgå/begrænse skaders opståen og omfang. Hvis denne pligt tilsidesættes, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Når du indsender din henvendelse til Miljøstyrelsen, behandler vi alle indgivne oplysninger. Det gør vi, for at sikre den bedst mulige behandling af din henvendelse. Oplysningerne behandles og journaliseres i vores systemer. I angivelsen i din henvendelse opfordrer vi dig derfor til, ikke at angive flere oplysninger, herunder også personoplysninger, end der er er nødvendigt.

Læs mere om brand-, tyveri- og hærværksskader
 

Miljøstyrelsen

Telefon: 7254 4000

www.mst.dk