Gå til hovedindhold

Performancebenchmarking af vandselskaber, spildevand

Vandselskaber omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan indberette deres performancedata for forgående år

Start

Hav følgende parat

 • NemID medarbejdersignatur

 • Data vedrørende jeres performance fra det forgående kalenderår inden for områderne sundhed, forsyningssikkerhed, energi samt klima og miljø

 • Indberetningen er åben fra 1. juni til 1. juli

Mere information

Du skal indberette data om selskabets performance det forgående kalenderår. Når du åbner indberetningsblanketten vil nogle af felterne allerede være udfyldt. Data i de allerede udfyldte felter stammer fra Punktkildedatabasen PULS.

 Data fra PULS kan ikke ændres her, men kan rettes i PULS frem til den 1. marts for det forgående år.

Ved siden af felterne til årets indberetning vises data fra sidste års indberetning.Ved godkendelse af indberetningen godkendes data for indberetningsåret.

Indberetning gennem DANVA

Hvis Miljøstyrelsen allerede har informationer om et given felt vil det blive pre-udfyldt. Eksempelvis data Miljøstyrelsen modtager fra DANVA. Det er jeres ansvar at data er nøjagtig og aktuel, derfor skal I kontrollere og eventuelt korrigere dem. Det er også jeres ansvar at indberette de pre-udfyldte data ved at trykke [send indberetning] til sidst i indberetning.

Frivillige vandselskaber

Vandselskaber, der ikke er omfattet af den obligatoriske indberetning kan frivilligt indberette.

Som frivilligt vandselskab, skal du sende en mail til Miljøstyrelsen og tilkendegive at jeres virksomhed [Virksomheds navn + CVR-nr.] vil melde sig til Performancebenchmarking af Vandselskaber.

Trin for trin

 1. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur
 2. Accepter betingelserne og klik på [Fortsæt]
 3. Opdater fanerne Virksomhed og Kontakt
 4. Udfyld felter for de næste 4 faner
 5. Angiv mail på fanen Kvitteringsoplysninger
 6. Klik på [Opsummering] og scroll helt ned til bunden. Klik på [Send]
 7. Kvittering og kopi af indberetningen sendes til den angivne mailadresse

Start forfra eller kladde

 1. Vælger du [Start forfra], så er dine tidligere indtastninger væk
 2. Vælger du [Åben auto-gemt kladde], så vises dine tidligere indtastninger

Kontakt Benchmarkforvalteren

Benchmarkforvalter

Telefon: 72544000

Mail: 

Performancebenchmark_vandsektor@mst.dk