Gå til hovedindhold

Indberetning af PRTR-data

Det er nu muligt at indtaste data for kalenderår 2019.

Start

Hav følgende parat

  • For at kunne indberette PRTR-data, skal du logge ind med en digital medarbejdersignatur.
  • Der kan kun indberettes PRTR-data digitalt, hvis du har rettigheder til at indberette.

Mere information

Her kan virksomheder, som er PRTR pligtige, indberette PRTR-data

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er omfattet af PRTR

Virksomheder (aktiviteter) som er nævnt på annex 1 i PRTR-forordningen https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0166:20090807:DA:PDF

Krav om indberetning af værdier hvis over tærskler

Du skal som virksomhed som minimum indberette udledninger og overførsler væk fra virksomheden når mængderne overstiger tærskelværdierne i annex 2 til PRTR-forordningen (og affaldsmængder ved mere end 2 tons farligt affald/år og ikke farligt affald når mængderne overstiger 2000 tons/år). En virksomhed kan godt frivilligt indberette data der ligger under tærskelværdierne i annex 2 til forordningen. Alle data såvel over som under tærskelværdier vil blive vist på den danske PRTR hjemmeside www.miljoeoplysninger.dk efter godkendelse af tilsynsmyndigheden, og virksomheden får således præsenteret sine udledninger/miljøpræstation her. Miljøstyrelsen sørger for at fremsende data til EU, men på EU´s PRTR side https://prtr.eea.europa.eu/#/home  vil alene blive vist data over tærskelværdier.

Enheder, kg, tons m.v.

Vær altid meget opmærksom på, at du får indberettet emissionsdata med den rigtige enhed. Som udgangspunkt indberettes udledninger i kg/år og affald i tons/år.

Tidsfrister:

Du har som virksomhed pligt til at indberette data (til myndigheden via virk.dk) inden den 15. april. Miljømyndigheden vil herefter gennemgå de indberettede data med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed, og godkende indberetningen (og dermed afslutte) eller også modtager du som virksomhed en mail om at berigtige/tilføje data og derefter igen fremsende til din miljømyndighed for gennemgang osv. Du har som virksomhed pligt til at sørge for, at de endelige data er fremsendt til Miljøstyrelsen via virk.dk senest den 30. juni.

Hvis du er en ny virksomhed der skal indberette:

Nye virksomheder/virksomheder der ikke tidligere har indberettet, er ikke oprettet i Miljøstyrelsens system, og Miljøstyrelsen ”kender” dem derfor ikke. For at it-systemet kan kende nye virksomheder, skal du starte med at lave en ”anmeldelse” i virk.dk. Der kan evt. opstå it-fejl når du som ny virksomhed forsøger at lave ”anmeldelsen”. Kontakt derfor Miljøstyrelsen (Erhverv) som evt. kan hjælpe med at foretage en anmeldelse/oprettelse evt. via det underliggende databasesystem (IDB2). Den funktion der ligger på virk.dk med at lave en anmeldelse er udviklet til de tidligere grønne regnskaber (det er bl.a. de gamle listepunkter fra før 2013 der bruges). Funktionen kan godt bruges, men kontakt gerne Miljøstyrelsen Erhverv så du kan få forklaret brugen af de gamle listepunkter jf. den tidligere bekendtgørelse for de grønne regnskaber.

Manglende indberetning:

Undlader en virksomhed i rette tid at indsende PRTR-indberetningen til Miljøstyrelsen, eller mangler en PRTR-indberetning oplysninger i henhold til PRTR-forordningens artikel 5, kan Miljøstyrelsen som tvangsmiddel pålægge bestyrelsen, direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan i virksomheden ugentlige eller månedlige tvangsbøder.

Miljøstyrelsen

Telefon: 72544000