Gå til hovedindhold

Meddelelse om kemiske stoffer og blandinger - Giftmeddelelse

Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

Start

Hav følgende parat

For at lave en giftmeddelelse, skal du logge ind med virksomhedens NemId.

Umiddelbart efter virksomheden har indtastet og sendt oplysningerne, får I en kvittering for, at Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet har modtaget og registreret giftmeddelelsen.

Myndighederne udsteder ikke en godkendelse, men kvitterer alene for modtagelsen af indberetningen.

Hjælp til brug af systemet:

Miljøstyrelsens Informationscenter

Telefon: 72 54 44 66