Gå til hovedindhold

Søg om en afgørelse efter skovloven - for virksomheder og private

Tryk Start, hvis du vil søge om en tilladelse efter skovloven, som bl.a. regulerer fredskovspligtige arealer. Ønsker du at anmelde en aktivitet i et Natura 2000-område, skal du benytte et andet skema. Du kan finde anmeldeskemaet på www.mst.dk

Start

Hav følgende parat

 • NemID eller medarbejdersignatur for at logge ind.  
 • Hvis du søger på vegne af en anden: Ejers cpr eller cvr-nummer og kontaktoplysninger.
 • Eventuelt:

 • Egne kort over projektet/arealet.
 • Andre forvaltningsretlige afgørelser relevante for ansøgningen.
 • Fotos af relevante servitutter i tingbogen, hvis der er tinglyste rettigheder for det konkrete areal.
 • Billeder/tegninger af projektet.
 • Fotos af området, hvis du ønsker fredskovspålæggelse/konstatering.

 

Mere information

Bemærk, at har du sendt en ansøgning om offentligt tilskud til skovrejsning eller biodiversitetsformål ved Landbrugsstyrelsen, behøver du ikke sende en ansøgning om fredskovspålæggelse til Miljøstyrelsen. Vi modtager ansøgningen direkte fra Landbrugsstyrelsen.

Trin for trin

 1. Klik på start og log in med NemID, medarbejdersignatur eller NEMID privat
 2. Skriv oplysninger om dig som ansøger og ejer. Hvis du søger på vegne af en virksomhed eller person, som ejer det konkrete areal, skal du oplyse derom.
 3. Skriv oplysninger om det ansøgte projekt og det konkrete areal.
 4. Husk at vedhæfte eventuel dokumentation undervejs.
 5. Når du har godkendt, trykker du ”Indsend.”

Du må regne med at skulle sætte i hvert fald 10-15 minutter af til at udfylde skemaet, hvis du har relevante oplysninger og dokumenter klar.

 

Vejledning til skovloven

Skovlov

Kontakt

Miljøstyrelsen Storstrøm

Telefon: 72544000

Miljøstyrelsen Østjylland

Telefon: 72544000

Har du spørgsmål til indholdet af din ansøgning, kan du kontakte Miljøstyrelsens decentrale enheder som angivet ovenfor.

Ligger din ejendom i Jylland, kan du kontakte Miljøstyrelsen Østjylland.

Ligger din ejendom ikke i Jylland, kan du kontakte Miljøstyrelsen Storstrøm.