Gå til hovedindhold

Strandoprydningspuljen – ansøgning om tilskud

Søg om tilskud til materialer, ledelse og organisation i forbindelse med lokale, frivilligfunderede initiativer til rengøring af strande for plastik og andet affald.

Start

Hav følgende parat

 • Nemid privat hvis du søger som privat person, eller medarbejdersignatur hvis du søger som virksomhed, forening, selvejende institution, organisation, offentlig virksomhed, offentlig-privat partnerskab, kommune eller offentlig institution.

 • Kontaktoplysninger

 • Oplysninger på mulige medansøgere
 • Projektbeskrivelse i form af titel, start- og slutdato, område for oprydning, forventet effekt (kg affald der forventes opsamlet) og antal forventede deltagere i projektet.

 • Udfyldte, relevante dokumenter som skal vedhæftes ansøgningen herunder budget, tidsplan, underskriftblad for hovedansøger og medansøgere, digitalt kort og en underskrevet De Minimis-erklæring, såfremt du ansøger som virksomhed, og projektet er underlagt reglerne om De Minimis.

Dokumenter til udfyldning

Følgende dokumenter skal udfyldes inden selve ansøgningsprocessen igangsættes. Dokumenterne skal uploades undervejs i ansøgningsprocessen.

Alle dokumenterne kan hentes fra Strandoprydningspuljens side på mst.dk (www.mst.dk/strandoprydningspuljen)

 • Underskriftblade: Hovedansøger skal underskrive underskriftbladet for hovedansøgeren.
 • Hvis projektet har medansøgere skal underskriftbladet for medansøgere underskrives af medansøger (maks. én medansøger per underskriftblad).
 • Budget: Benyt budget-skabelonen i forbindelse med ansøgning uanset størrelse på tilskuddet. Budgettet skal uploades som en xlsx-fil.
 • Tidsplan: Benyt tidsplan-skabelonen i forbindelse med ansøgning uanset størrelse på tilskuddet. Tidsplanen skal uploades som en xlsx-fil.
 • Digitalt kort: Kyststrækning og projektareal skal indtegnes i et digitalt kort (MiljøGIS). Du finder link på mst.dk (www.mst.dk/strandoprydningspuljen). Kortet skal uploades som pdf-fil.
 • De Minimis erklæring: Denne erklæring er kun relevant, hvis du søger på vegne af en virksomhed, og projektet er underlagt De Minimis-reglerne.

Trin for trin

 1. Klik på start og log ind med NemID, medarbejdersignatur eller NemID privat alt efter om du søger som privatperson eller som virksomhed.
 2. Skriv oplysninger om dig som ansøger.
 3. Skriv oplysninger om det ansøgte projekt.
 4. Husk at vedhæfte eventuelle dokumenter undervejs.
 5. Når du har godkendt de indtastede oplysninger, trykker du ”Indsend”.

Du må regne med at skulle afsætte 20-30 minutter til at udfylde skemaet, hvis du har relevante oplysninger og dokumenter klar.

Du kan ikke gemme dine indtastninger undervejs.

Vejledning til Strandoprydningspuljen

Bekendtgørelsen om tilskud til indsamling af affald på de danske strande

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens Informationscenter

Telefon: 72 54 44 66

Hvis du har spørgsmål til indholdet af din ansøgning, kan du kontakte Miljøstyrestyrelsens Informationscenter som angivet ovenfor