Gå til hovedindhold

Regulering af skadevoldende vildt - Ansøgning

Her kan man ansøge Naturstyrelsen om at regulere skadevoldende vildt.

Start

Hav følgende parat

Du skal logge ind med nemID, inden du kan ansøge om regulering af skadevoldende vildt.

Her kan grundejer, lodsejer, jordbruger eller forpagter samt indehaver af fiskeredskaber, fiskeopdræt eller fiskeret i ferske vande samt repræsentanter for en offentlig godkendt flyveplads ansøge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere skadevoldende vildt.

Jagtlejer kan ikke søge.

Mere information

Formålet med den elektroniske ansøgningsblanket er at imødekomme skærpede krav om forudgående tilladelser til regulering af skadevoldende vildt i henhold til Vildtskadebekendtgørelse nr. 443 af 6. maj 2014, der bl.a. implementerer EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv.

På baggrund af ansøgningen vurderer Naturstyrelsen om betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt. Tilladelser udstedes til ejer eller bruger (forpagter) og gælder for reguleringsadressen. Afgørelsen på ansøgningen sendes pr. mail.

Ved brug af dette ansøgningssystem er jeg indforstået med, at Naturstyrelsen registrerer de oplysninger, jeg afgiver i forbindelse med min ansøgning, og at styrelsen anvender oplysningerne til at træffe en afgørelse.

Din lokale vildtkonsulent i Naturstyrelsen

Telefon: 7254 3000

Find den rigtige vildtkonsulent på naturstyrelsen.dk.