Gå til hovedindhold

Bestilling af digital offentlig straffeattest med samtykke

Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer bestille en offentlig straffeattest på en privatperson, hvis personen har givet samtykke til det.

Hav følgende parat

For at bestille en offentlig straffeattest digitalt skal du have

Du skal også have

  • navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en offentlig straffeattest på.

Mere information

Attesten kan kun udstedes, hvis det fremgår af reglerne, at der må udstedes en offentlig straffeattest i den konkrete situation.

En offentlig straffeattest kan kun udstedes til offentlige myndigheder. Du kan ikke få en offentlig straffeattest på dig selv.

Straffeattesten er gratis og vil blive sendt indenfor fem hverdage regnet fra personens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.

Det er kun i bestemte situationer, der særligt fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, at der kan udstedes en offentlig straffeattest med samtykke. Den offentlige myndighed, der bestiller attesten, har ansvaret for, at myndigheden må indhente attesten i den konkrete situation.

Hvad står der på en offentlig straffeattest

En offentlig straffeattest indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven, samt domme, tiltalefrafald med vilkår og frakendelser for overtrædelse af andre love end straffeloven, herunder lov om euforiserende stoffer og færdselsloven. Vilkår kan f.eks. være om ikke at begå nyt strafbart forhold, at betale en bøde, at tage ophold og følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling.

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den offentlige straffeattest i mindst 10 år, regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller frakendelsens udløb. 

Læs mere om offentlige straffeattester

Læs mere om samtykke

Kriminalregisteret

Telefon: 7020 1475