Gå til hovedindhold

Børneattest

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Start

Hav følgende parat

Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til virksomheden, myndigheden eller foreningen. 

For at bestille en børneattest digitalt skal du have:

 • en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID og
 • adgang til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse, og  
 • navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en børneattest på.


Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Mere information

Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. 

Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.

Børneattesten er gratis, og bliver sædvanligvis sendt indenfor ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.

Som bestiller af børneattesten er det dit ansvar, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation. 

Læs mere om hvad der står på en børneattest, hvornår den kan indhentes og hvornår det er pligtigt at indhente en børneattest på politi.dk: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/

Trin for trin

Trin for trin – bestilling af børneattest

 1. Log ind med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
 2. Angiv årsag til bestilling af attesten
 3. Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
 4. Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
  a. Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter
  b. Ved flere personer: Der kan bestilles børneattester på op til 50 personer ad gangen. Der skal angives ét personnummer og navn i hver linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
 5. Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
 6. Gennemse bestillingen
 7. Underskriv med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
 8. Bestillingen sendes til politiet
 9. Udskriv evt. kvittering
 10. Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)
 11. Attesten bliver sendt til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse

Der udstedes ikke en attest, før personen har givet samtykke.

Kriminalregisteret

Telefon: 7020 1475