Gå til hovedindhold

Revisorerklæring til Rejsegarantifonden

Rejseudbyderens revisor bekræfter eller korrigerer de kvartalsvise indberetninger for det pågældende kalenderår. Må kun udfyldes af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Start

Hav følgende parat

 • NemID medarbejdersignatur
 • Rejseudbyderens CVR-nummer
 • Evt. forbehold, fremhævelser og/eller modificeret konklusion
 • Indberetningstal for det kalenderår, erklæringen omfatter
 • Evt. korrigerede indberetningstal

Mere information

Erklæringens formulering:

Hvis du ønsker at se erklæringens formulering i sin helhed, kan du finde den på fondens hjemmeside - klik her

Trin for trin

Vælg [Start] og log ind med NemID.

Erklæringen er bygget op i følgende trin:

 1. Vælg påtegning (review eller revision), årstal (kalenderår), samt om der er forbehold og/eller fremhævelser

 2. Anfør rejseudbyderens CVR-nummer

 3. Eventuelt forbehold, fremhævelser og modificeret konklusion

 4. Anfør egne stamdata (revisor)

 5. Udfyld bilaget

 6. Gennemgå opsummeringen og [Indsend]

 7. Signer erklæringen med NemID medarbejdersignatur

 8. Gem eller udskriv eventuelt erklæringen på kvitteringssiden (PDF)

 9. Vinduet kan lukkes