Gå til hovedindhold

Anmod om genoptagelse af en sag i Skatteankestyrelsen

Ønsker du at anmode om genoptagelse af en sag, som er afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen? Så skal du benytte Skatteankestyrelsens online formular. I de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 400 kr.

Start

Hav følgende parat

 • Sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af. Har du ikke sagsnummeret, skal du oplyse cvr-nummer eller cpr-nummer på den, som genoptagelsen vedrører og kort angive, hvad sagen drejer sig om.
 • Dokument med din anmodning om genoptagelse.
 • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse.

Anmodningen skal indeholde

For at vi kan behandle din anmodning om genoptagelse, bør din anmodning være skriftlig og begrundet.

Din anmodning skal indeholde nye, væsentlige oplysninger til sagen, som du vurderer, kan ændre sagens udfald.

Betaling af gebyr

I langt de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 400 kr. for at behandle din anmodning om genoptagelse. Du kan betale gebyret med betalingskort og MobilePay.

Når du har indsendt din anmodning om genoptagelse, skal du:

 • Downloade og gemme eller udskrive din kvittering for indsendelse af anmodning om genoptagelse. Kvitteringen indeholder det blanket ID, som du skal bruge som reference, indtil du modtager et sagsnummer fra os.

Efter ca. en uge modtager du et kvitteringsbrev fra os med et nyt sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet til virksomhedens digitale postkasse.

Hvis du er professionel partsrepræsentant

Er du professionel partsrepræsentant, er det muligt at udskyde betalingen med op til 7 dage, fra du har sendt anmodningen om genoptagelse. Vi sender ikke en påmindelse om betaling. Hvis du udskyder betalingen, skal du betale med bankoverførsel til

bankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361

Du skal oplyse blanket ID på den anmodning om genoptagelse, som betalingen vedrører, når du betaler gebyret via bankoverførsel. Dette er vigtigt, da det kobler gebyrbetalingen sammen med den konkrete sag. Du får oplyst blanket ID, når du har sendt anmodningen og får vist kvitteringsbilledet.

Trin for trin

 1. Angiv sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af. Har du ikke sagsnummeret, skal du oplyse cvr-nummer eller cpr-nummer på den, som genoptagelsen vedrører og kort angive, hvad sagen drejer sig om.

 2. Vedhæft din anmodning om genoptagelse.

 3. Vedhæft eventuelt yderligere dokumenter, der kan underbygge din anmodning om genoptagelse.

 4. Bekræft de indtastede oplysninger.

 5. Betal gebyret på 400 kr.

 6. Modtag kvittering for betaling på mail.

 7. Download og gem eller udskriv eventuelt kvittering for indsendelse af anmodning om genoptagelse.

Skatteankestyrelsen

Telefon: 33 76 09 09