Gå til hovedindhold

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - andre emner

Her kan du klage over en afgørelse, der fx omhandler omkostningsgodtgørelse, skattetillæg, henstand, aktindsigt eller renter og gebyrer. Afgørelsen kan være truffet af Skatteforvaltningen, Spillemyndigheden, Skatterådet eller politiet.

Start

Hav følgende parat

 • Begrundelsen for din klage
 • Afgørelsen, du klager over
 • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din klage
 • Evt. fuldmagt
 • Betalingskort eller MobilePay

Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff med flere. Filerne må i alt max. fylde 100 MB.

Mere information

For at vi kan behandle din klage, skal din klage være skriftlig og begrundet. Husk at angive alle de punkter, du klager over.

Afhængigt af, hvad du klager over, er vores sagsbehandlingstid ca.12-32 måneder. Du får oplyst den forventede sagsbehandlingstid i din sag ca. en uge efter, at vi har modtaget din klage.

Betaling af klagegebyr

I de fleste sager er klagegebyret 400 kr., hvis klagen sendes inden den 1. juli 2020. Fra den 1. juli 2020 er klagegebyret i de fleste sager 1.100 kr. I visse sager om vurderinger af ejendomme er klagegebyret dog 500 kr.

Du kan betale gebyret med betalingskort og MobilePay.

Når du har indsendt din klage, kan du

 • downloade og gemme eller udskrive din kvittering for indsendelse af klagen. Kvitteringen indeholder det blanket ID, som du skal bruge som reference, indtil du modtager et sagsnummer fra os.

Efter ca. en uge modtager du et kvitteringsbrev fra os med et sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet til virksomhedens digitale postkasse.

Hvis du er professionel partsrepræsentant

Er du professionel partsrepræsentant, er det muligt at udskyde betalingen med op til 7 dage, fra du har sendt klagen. Vi sender ikke en påmindelse om betaling. Hvis du udskyder betalingen, skal du betale med bankoverførsel til

bankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361

Du skal oplyse blanket ID på klagen, som betalingen vedrører, når du betaler gebyret via bankoverførsel. Dette er vigtigt, da det kobler gebyrbetalingen sammen med den konkrete sag. Du får oplyst blanket ID, når du har sendt klagen og får vist kvitteringsbilledet.

Tilbagebetaling af klagegebyr

Klagegebyret tilbagebetales

 • hvis vi ikke kan behandle din klage, fx fordi klagefristen er overskredet.
 • hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eventuelt ved domstolene.
 • hvis du tilbagekalder klagen, fordi den afgørende myndighed vil genoptage sagen.
 • hvis du fortryder din klage og trækker den tilbage, skal du være opmærksom på, at klagegebyret ikke bliver refunderet.

Trin for trin

Du skal igennem følgende trin for at indsende din klage:

 1. Hvem vedrører klagen? Klager du fx på vegne af din egen virksomhed eller på vegne af en anden borger eller virksomhed.
 2. Hvad drejer klagen sig om?
 3. Angiv begrundelsen din klage og vedhæft evt. yderligere dokumenter, der understøtter din klage.
 4. Oplysninger om afgørelsen - hvilken dato er afgørelsen truffet og af hvilken myndighed? Vedhæft den afgørelse, du klager over.
 5. Opsummering af de indtastede oplysninger.
 6. Indsend klage.
 7. Betaling af klagegebyr - hvis det er påkrævet.
 8. Kvittering for betaling sendes på mail.
 9. Kvittering for indsendelse af klagen kan downloades og gemmes eller udskrives.

Kontakt Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen

Telefon: 33 76 09 09

Telefontid
mandag-torsdag kl. 9-16
fredag kl. 9-15

Tlf. (+45) 3376 0909
Mail: sanst@sanst.dk