Gå til hovedindhold

Skatteankestyrelsens klageformular

Du skal bruge klageformularen, hvis du vil klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden eller Skatterådet. I de fleste tilfælde opkræver vi et klagegebyr på 400 kr.

Start

Hav følgende parat

 • Dokument med din klage.
 • Afgørelsen du klager over.
 • Evt. yderligere dokumenter der underbygger din klage. 
 • Evt. fuldmagt.

Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff med flere. Filerne må i alt max. fylde 100 MB.

Mere information

For at vi kan behandle din klage, skal din klage være skriftlig og begrundet. Husk at angive alle de punkter, du klager over.

Afhængigt af, hvad du klager over, er vores sagsbehandlingstid ca.12-28 måneder.

Betaling af klagegebyr

I langt de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 400 kr. for at behandle din klage. Du kan betale gebyret med betalingskort og MobilePay.

Når du har indsendt din klage, skal du:

 • Downloade og gemme eller udskrive din kvittering for indsendelse af klagen. Kvitteringen indeholder det blanket ID, som du skal bruge som reference, indtil du modtager et sagsnummer fra os.

Efter ca. en uge modtager du et kvitteringsbrev fra os med et sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet til virksomhedens digitale postkasse.

Hvis du er professionel partsrepræsentant

Er du professionel partsrepræsentant, er det muligt at udskyde betalingen med op til 7 dage, fra du har sendt klagen. Vi sender ikke en påmindelse om betaling. Hvis du udskyder betalingen, skal du betale med bankoverførsel til bankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361

Du skal oplyse blanket ID på klagen, som betalingen vedrører, når du betaler gebyret via bankoverførsel. Dette er vigtigt, da det kobler gebyrbetalingen sammen med den konkrete sag. Du får oplyst blanket ID, når du har sendt klagen og får vist kvitteringsbilledet.

Tilbagebetaling af klagegebyr

Klagegebyret tilbagebetales:

 • Hvis vi ikke kan behandle din klage, fx fordi klagefristen er overskredet.
 • Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eventuelt ved domstolene.
 • Hvis du tilbagekalder klagen, fordi Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen vil genoptage sagen.
 • Hvis du fortryder din klage og trækker den tilbage, skal du være opmærksom på, at klagegebyret ikke bliver refunderet.

Trin for trin

Du skal igennem følgende trin for at indsende din klage:

 1. Hvem vedrører klagen? Klager du fx på vegne af din egen virksomhed eller på vegne af en anden borger eller virksomhed.
 2. Hvad drejer klagen sig om?
 3. Oplysninger om afgørelsen - hvilken dato er afgørelsen truffet og af hvilken myndighed? 
 4. Dokumenter - her skal du uploade din klage, afgørelsen og evt. yderligere dokumenter, der understøtter din klage.
 5. Opsummering af de indtastede oplysninger.
 6. Indsend klage.
 7. Betaling af klagegebyr - hvis det er påkrævet.
 8. Kvittering for betaling sendes på mail.
 9. Kvittering for indsendelse af klagen kan downloades og gemmes eller udskrives.