Gå til hovedindhold

Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet er en myndighed, der er uafhængig af regeringen. Forsyningstilsynets opgaver er fastlagt i el-, naturgas- og varmeforsyningslovene, og i kraft af dem arbejder Forsyningstilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme.

Det indebærer:

 • Rimelige vilkår for kunder og virksomheder
 • Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen
 • Bedst mulige rammevilkår.

Se myndighedens indberetninger

Forsyningstilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 41 71 54 00

man-to 9-16
fr 9-15

Alle indberetninger

 • Budget og pris på varmeområdet
  Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser. Du skal foretage anmeldelsen inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.
 • Kvalitet i levering af el
  Elnetvirksomhederne skal til brug for benchmarkingen af kvalitet i levering årligt indberette afbrudsstatistik. Fristen for indberetning er 31. marts i indberetningsåret.
 • Netkomponenter i eldistributionsnettet
  Elnetvirksomhederne skal til brug for den økonomiske benchmarking årligt indberette netkomponenter og økonomiske data. Fristen for indberetning er den 31. maj i indberetningsåret.
 • Priseftervisning på varmeområdet
  Virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser kan her indberette og revisorpåtegne 'Priseftervisning' til Forsyningstilsynet. Fristen for indberetning er inden den 15. marts eller 15. september afhængig af regnskabsår.