Gå til hovedindhold

Energitilsynet

Energitilsynet er en myndighed, der er uafhængig af regeringen. Energitilsynets opgaver er fastlagt i el-, naturgas- og varmeforsyningslovene, og i kraft af dem arbejder Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme.

Det indebærer:

  • Rimelige vilkår for kunder og virksomheder
  • Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen
  • Bedst mulige rammevilkår.

Se myndighedens indberetninger

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 41 71 54 00

man-to 9-16
fr 9-15

Alle indberetninger

  • Budget og pris på varmeområdet
    Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser. Du skal foretage anmeldelsen inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.
  • Priseftervisning på varmeområdet
    Virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser kan her indberette og revisorpåtegne 'Priseftervisning' til Energitilsynet. Fristen for indberetning er inden den 15. marts eller 15. september afhængig af regnskabsår.