Gå til hovedindhold

Budget og pris på varmeområdet

Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser. Du skal foretage anmeldelsen inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.

Hav følgende parat

 • NemID
 • Adgang (rettigheder) til at indberette
 • Adgang til ENergiAnmeldelse Online (ENAO)
 • Budget og pris i henhold til varmeforsyningsloven, som skal udfyldes i indberetningen. Hvis du vil, kan du udfylde indberetningen på forhånd i excel-skabelonen, som du så uploader i indberetningen. 
 • Obligatoriske filer (hvis de forefindes) for indberetter: 
  Tarifblad
  Investerings- og henlæggelsesplan
  Omkostningsfordeling (mellem fx al/affald/varme) 
 • Valgfrie filer for indberetter:
  Leveringsbestemmelser
  Tekniske leveringsbestemmelser
  Vedtægter

Virksomhedens adgang til ENAO

 • Virksomhedens stamdata skal være korrekte i ENAO, for at du kan indberette korrekt for virksomheden. Du kan selv vedligeholde stamdata i ENAO ved at følge vores vejledning.
 • Hvis din virksomhed indberetter for første gang, skal du skrive til Forsyningstilsynet på enao@forsyningstilsynet.dk for at blive oprettet som enhed i ENAO. Oplys CVR- og P-nummer i e-mailen.

Trin for trin

 1. Vælg start indberetning.
 2. Log ind med NemID, hvis dette ikke allerede er gjort.
 3. Vælg hvilken enhed (P-nummer) du skal indberette for.
 4. Vælg "Blank indberetning" eller "Kopier tidligere indberetning" eller "Excel upload" for at starte indberetning.
 5. Vælg regnskabsår og regnskabsperiode for indberetningen.
 6. Udfyld og indsend indberetningen.

Support

Tove Wagner

Telefon: 41715385

Priseftervisning