Gå til hovedindhold

Anmeldelse - Slettelse af skib på grund af forlis (S5)

Formularen bruges, når et registreret skib er forlist.

Start

Mere information

Anvendes når et registreret skib er forlist. Skibet kan ikke slettes, før registrerede pantedokumenter er slettede, eller der foreligger skriftligt samtykke til udslettelse af skibet fra indehaverne af de registrerede panterettigheder.

Som dokumentation for hændelsesforløbet beskrevet i afsnittet ”oplysninger om forlis” vedhæftes f.eks. avisartikler, politirapporter eller fotos, som klart identificerer skibet og hændelsesforløbet.

Hvis der findes dokumentation om forliset f.eks. avisartikler, politirapporter eller fotos, som klart identificerer skibet og hændelsesforløbet, bedes det vedhæftet her.