Gå til hovedindhold

Anmeldelse - Slettelse af skib på grund af ophugning (S6)

Formularen bruges, når et registreret skib er ophugget.

Start

Skibet kan ikke slettes, før registrerede pantedokumenter er udslettet, eller der indsendes skriftligt samtykke, underskrevet i henhold til panthavers tegningsregel til udslettelse af skibet med pant fra indehaverne af de registrerede panterettigheder.