Gå til hovedindhold

Anmeldelse - Slettelse af skib på grund af overgang til ikke-dansk ejer (S4)

Formularen bruges når et skib udslettes af Skibsregistret, fordi det overdrages til en ejer, som ikke betragtes som dansk efter Sølovens § 1, stk. 2-3.

Start

Danske er:

Danske statsborgere    

Danske statsinstitutioner og kommuner    

Juridiske personer som er oprettet i medfør af dansk lovgivning eller registreret som danske selskaber, stiftelser eller foreninger her i landet.    

Partrederier anses for danske hvis mindst halvdelen af partrederiet ejes af fysiske eller juridiske personer, som er omfattet af punkt 1-3, og den bestyrende reder opfylder betingelserne i punkt 1-3.

I situationer, hvor anmelder eller skibsregistret skønner, at det af omstændighederne ikke klart fremgår, at den nye ejer ikke er dansk, skal dette dokumenteres.

For fysiske personer, der ikke er danske statsborgere, vedhæftes kopi af pas eller identifikationskort. For juridiske personer vedhæftes udskrift af det pågældende lands virksomhedsregister eller lignende.

Kopi af skøde, Bill of sale eller lignende, underskrevet af sælger skal vedhæftes.

Bemærk, at skibet ikke kan slettes af registret før alle registrerede pantedokumenter er slettet, eller der foreligger samtykke til udslettelse af skibet fra indehaverne af de registrerede panterettigheder.