Gå til hovedindhold

Anmeldelse af erhvervsskibe til dansk flag / Notification for registration of ships to Danish flag

Denne blanket kan bruges af rederier der ønsker at anmelde et skib til et af de danske skibsregistre. På baggrund af blanketten tildeles skibet et kontrolnummer (official number) og kendingsbogstaver (call sign).

Start

Hav følgende parat

Shipping companies can use this form when wanting to report a ship to one of the Danish shipping registers. On the basis of the form, the ship is assigned a control number and distinctive number or letters (call sign).

Mere information

Anmeldelsesskema for:
Notification form for:

 • tildeling af kendingsbogstaver i dansk register og/eller
  assignment of distinctive number or letters in the Danish Register of shipping and/or
 • anmeldelse af nybygninger og indflagede skibe eller
  notification of new buildings and flagged ships or
 • ombygning af allerede registrerede skibe
  conversion of already registered ships
 • udstedelse af besætningsfastsættelse
  issue of a safe manning document

For øvrige vejledning http://www.soefartsstyrelsen.dk/