Gå til hovedindhold

Anmeldelse om registerskift mellem Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og Skibsregistret (DAS) (S22)

Blanketten bruges, når et skib foretager flere registerskift fra DIS til DAS eller omvendt.

Start

Mere information

Blanketten bruges, når et skib hyppigt skifter register mellem DIS og DAS.

Vær opmærksom på, at Skibsregistret skal have modtaget ethvert anmeldt registerskifte inden det skal finde sted. Anmeldelse af skift fx 4/9 kl. 17.00 – skal således være modtaget inden 4/9 kl. 17.00. Der går sædvanligvis 15 minutter mellem din underskrift og modtagelse i Skibsregistret. Blanketten er modtaget her, når du modtager en mail med oplysning om et sagsnummer. Der kan ikke indsendes anmeldelse af registerskifte, som ligger mere end en måned ud i fremtiden. Fx kan du ikke den 4/9 kl. 17.00 anmelde registerskifte efter den 4/10 kl. 17.00. Der kan højst anmeldes 28 registerskift på én blanket.

Hvis der underskrives i henhold til fuldmagt, skal Skibsregistret se den originale fuldmagt på registreringstidspunktet. Efter omstændighederne kan Skibsregistret opbevare en fuldmagt, som dog max kan være gyldig i 3 mdr. fra udstedelsen.

Hvis du anmelder et forkert registerskifte eller der sker noget, som gør, at du ønsker at trække en anmeldelse om registerskifte tilbage, kan det ske på e-mail til Skibsregistret SRG@DMA.DK fra anmelder. I mailen skal oplyses dato for anmeldelsen af registerskiftet, samt hvilket eller hvilke numre på blanketten om registerskifte, som trækkes tilbage.

Originale dokumenter sendes til:

Søfartsstyrelsen
Att.: Skibsregistret
Fjordvænget 30
4220 Korsør