Gå til hovedindhold

Ansøgning om Athen certifikat

Athen certifikatet vedrører erstatningsansvaret ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport.

Athen certifikatet vedrører forsikring for ansvar ved passagerer og deres baggage ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Danske passagerskibe i international fart samt danske passagerskibe i klasse A og B i national fart skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel - herunder også udenlandske passagerskibe, der sejler i national fart i klasse A og B.

For øvrige vejledning http://www.soefartsstyrelsen.dk/