Gå til hovedindhold

Bunkercertifikat

Her kan man ansøge om et bunkercertifikat vedrørende forsikring for ansvar ved forureningsskader forårsaget af bunkerolie. Danske og udenlandske skibe på 1000 brutto tonnage eller der over skal have certifikatet.

Start

Bunkercertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved forureningsskader forårsaget af bunkerolie. Danske skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover skal have certifikatet. Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover, der vil anløbe dansk havn, dansk laste- eller lossested, kontinentalsokkel, eller som vil operere fast på dansk søterritorium.

Søfartsstyrelsen udsteder certifikatet på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal blandt andet oplyse om skibets forsikring.

For øvrige vejledning http://www.soefartsstyrelsen.dk/