Gå til hovedindhold

Erklæring om afholdelse af mellemliggende syn ved egenkontrol på erhvervsfartøjer, der medtager indtil 12 passagerer

Denne erklæring bruges til at indberette afholdelse af mellemliggende syn ved egenkontrol for fiskeskibe mellem 15-24 meter, skibe til særlige formål eller på erhvervsfartøjer, der medtager indtil 12 passagerer.

Start

Søfartsstyrelsen kan give visse skibe tilladelse til selv at afholde lovpligtige syn. Ordningen gælder hvert andet periodiske hovedsyn på skibe til særlige formål (bl.a. bevaringsværdige- og lystfiskerskibe), samt det mellemliggende syn på fiskeskibe med en længde mellem 15 og 24 meter.

Se også Teknisk forskrift om afholdelse af syn og egenkontrol(BEK nr. 9419 af 15/07/2004).
Hvis du har en af ovenstående skibstyper og gerne vil have mulighed for egenkontrol, kan du aftale det med skibsinspektøren næste gang dit skib bliver synet.
Forudsætningerne for at få tilladelse til egenkontrol er, at der ved det forudgående syn ikke er konstateret tekniske eller operative fejl på skibet. Desuden er det en forudsætning, at der ikke sker arbejds- eller søulykker på det pågældende skib i perioden frem til egenkontrollen.

For øvrige vejledning http://www.soefartsstyrelsen.dk/