Gå til hovedindhold

Indberetningsskema om forsikring for dækning af søretlige krav

Alle danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat om bord, som dokumenterer, at der er tegnet forsikring for søretlige krav. Skibe omfattet af certifikatkravet må ikke gå i fart uden at have certifikatet om bord.

Start

Kravet om at indsende oplysninger gælder kun, hvis dine forsikringer ikke allerede er forhåndsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Alle forsikringer udstedt af P&I-klubber i den internationale gruppe af P&I-klubber (IG) kaldet ”Certificates of Entry” er godkendt.

Under visse omstændigheder omfatter certifikatkravet også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover. Derimod gælder kravet ikke for krigsskibe eller andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat og anvendes til statslige, ikke-kommercielle formål.

For øvrige vejledning http://www.soefartsstyrelsen.dk/