Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse - Dansk Internationalt Skibsregister (S21)

Formularen bruges, når et skib, der har en bruttotonnage på 20 eller derover, skal optages i Dansk Internationalt Skibsregister.

Start

Hvis ejeren ikke er registreret i Dansk Skibsregister (DIS eller DAS), sendes tillige registreringsanmeldelse for ejer.

Der indsendes bevis for, ejedomsret til skibet, f. eks. i form af bilbrev, skøde eller Bill of Sale (adkomstdokument) i original. Adkomstdokumentet skal være underskrevet af tegningsberettigede for værftet/sælgeren. Tegningsret og identitet for underskrivere skal dokumenteres. Ved køb af skib fra udlandet bekræftes underskrift og tegningsret af det pågældende lands notarius publicus.

Er skibets skrog bygget på ét værft, og er skibet færdigbygget på et andet værft, skal der indsendes et originalt bilbrev fra hvert værft.

Indføres skibet fra udlandet, vedlægges enten udslettelsesattest eller ikke-registreringsattest fra det pågældende lands skibsregister i original.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.