Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse - Registreringspligtigt skib i skibsregistret (DAS) (S1)

Formularen bruges, når et skib, der har en bruttotonnage på 20 eller derover, skal optages i Skibsregistret.

Start

Hvis ejeren ikke er registreret i Skibsregistret, sendes tillige registreringsanmeldelse for ejeren.

Der indsendes bevis for ejendomsret til skibet, f. eks. i form af bilbrev, skøde eller Bill of Sale (adkomstdokument) i original.

Adkomstdokumentet skal være underskrevet af tegningsberettiget for værftet/sælger. Tegningsret og identitet for underskrivere skal dokumenteres. Ved køb af skib fra udlandet bekræftes underskriften og tegningsret af det pågældende lands notarius publicus.

Er skibets skrog bygget på ét værft, og skibet færdigbygget på et andet værft, skal der indsendes et bilbrev fra hvert værft. Bilbrev fra det værft, som har færdigbygget skibet, skal være i original.

Indføres skibet fra udlandet, indsendes enten udslettelsesattest eller ikke-registreringsattest fra det pågældende lands skibsregister.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.