Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse - Skib i Fartøjsfortegnelsen (S8)

Formularen bruges, når et skib optages i Fartøjsfortegnelsen.

Start

Hvis ejeren ikke er registreret i skibsregistret/fartøjsfortegnelsen sendes tillige registreringsanmeldelse for ejeren.

Der indsendes bevis for, ejendomsret til skibet f. eks. i form af bilbrev, skøde, Bill of Sale, sælgererklæring eller anden form for dokumentation af ejerforholdet (adkomstdokument) i original.

Adkomstdokumentet skal være underskrevet af tegningsberettiget for værft/sælger. Tegningsret og identitet for underskriver skal dokumenteres.

Ved køb af skib fra udlandet bekræftes underskriften og tegningsret af det pågældende lands notarius publicus.  

Er skibets skrog bygget på ét værft, og er skibet færdigbygget på et andet værft, skal der indsendes et originalt bilbrev fra hvert værft.

 

Under ejeroplysninger skal tidligere ejere nævnes, og der indsendes bevis i form af skøde, sælgererklæring el. lign. i kopi for, at disse har været ejere af skibet.

Kan bevis ikke fremskaffes, sendes erklæring fra tidligere sælgere om, til hvem skibet blev solgt samt skibets daværende navn og hjemsted. Erklæringen afgives på blanketten "Erklæring om tidligere ejerforhold".

Der skal endvidere indsendes kopi af bilbrev fra byggeværftet.

Indføres skibet fra udlandet, vedlægges enten udslettelsesattest eller ikke-registreringsattest fra det pågældende lands skibsregister i original.

Målebrev skal medsendes. Dette skal være udstedt af en måler, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen. Målebrevet må tidligst være udstedt 18 måneder før dato for anmeldelse af skibet til fartøjsfortegnelsen.

 

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.