Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse Aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætter selskab (R3)

Formularen bruges, når et aktieselskab, anpartsselskab eller et iværksætterselskab skal registreres som ejer af et skib.

Start

Der indsendes bevis for, at selskabet er ejer af skibet. Som bevis indsendes normalt et skøde.

Hvis skibet ikke allerede er registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen sendes også registreringsanmeldelse for skibet.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.