Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse Dansk Internationalt Skibsregister (R26)

Formularen bruges, når et udenlandsk selskab i medfør af DIS-loven §1, stk. 2, nr. 1 og 2 skal registreres som ejer af skib i Dansk Internationalt Skibsregister.

Start

Formularen bruges også, når der skal anmeldes ændringer i de i formularen indeholdte oplysninger.

Hvis skibet ikke er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, indsendes også en registreringsanmeldelse for skibet.

Er skibet registreret i Dansk Internationalt Skibsregister indsendes bevis for, at selskabet er ejer af skibet. Som bevis indsendes normalt et originalt skøde.

Er skibet registreret i Dansk Internationalt Skibsregister indsendes bevis for, at selskabet er ejer af skibet. Som bevis indsendes normalt et originalt skøde.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.