Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse EU/EØS-selskaber el.lign med begrænset ansvar (R13)

Formularen bruges, når et EU/EØS-selskab med begrænset ansvar skal registreres. Sammen med formularen sendes udskrift fra det pågældende lands selskabsregister for ejeren.

Start

Er skibet registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen, vedlægges bevis for, at man er ejer af skibet. Som bevis vedlægges normalt et skøde.

Hvis skibet ikke er registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen, sendes også registreringsanmeldelse for skibet.

Såfremt enten etableringsbetingelsen eller aktivitetsbetingelsen opfyldes gennem oprettelse af agentur her i landet, skal der forevises original agenturaftale.

Opfyldelse af aktivitetsbetingelsen kan eksempelvis dokumenteres ved forevisning af kontrakter og aftaler vedrørende effektiv administration, kontrol og dirigering af skibet fra Danmark.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.