Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse EU/EØS-selskaber el.lign uden begrænset ansvar (R14)

Formularen bruges, når et EU/EØS-selskab uden begrænset ansvar skal registreres.

Start

Sammen med formularen vedhæftes kopi af nationalt identitetskort eller pas for fysiske personer.

Er skibet registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen, indsendes bevis for, at selskabet er ejer af skibet. Som bevis indsendes normalt et  originalt skøde.

Hvis skibet ikke er registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen, sendes også registreringsanmeldelse for skibet.

Er selskabet optaget i et udenlandsk register, vedhæftes en udskrift af dette register (kan sådan udskrift fremskaffes, skal afsnittets "Ansvarlige deltagere" ikke udfyldes) Hvis selskabet ikke er optaget i et udenlandsk register, vedhæftes selskabskontrakt eller vedtægter (oversat til dansk eller engelsk).

Er en ansvarlig deltager et selskab, der ikke er registreret i Skibsregistret, skal selskabet samtidig registreres.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.