Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse for partrederi (R2)

Formularen skal bruges, når et partrederi registreres. Denne bruges også, når en person indtræder i et partrederi, eller et partrederi vælger ny bestyrende reder.

Start

Sammen med formularen sendes kopi af pas eller identitetsdokument, for evt. ikke danske partredere.

Der indsendes bevis for, at man er ejer af skibet eller skibsparten. Som bevis indsendes normalt et originalt skøde.

Hvis skibet ikke er registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen, sendes også registreringsanmeldelse for skibet.

Er en partreder et selskab, der ikke er registreret i Skibsregisteret, skal selskabet samtidig registreres.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.