Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse for skib der skal optages i dansk bareboatregister (S31)

Formularen bruges, når et skib skal optages i dansk bareboatregister og føre dansk flag.

Start

Hvis befragteren ikke er registreret i Skibsregistret, sendes registreringsanmeldelse for befragteren.

Der skal indsendes original bareboatkontrakt eller ekstrakt af denne samt dokumentation for, at ejeren af skibet kan underskrive kontrakten. Disse dokumenter skal være notarbekræftet og legaliseret. Krav om legalisering stilles dog kun til notarer fra ikke- EU/EØS-lande.

Desuden indsendes original attest fra det udenlandske register om, at skibet har ret til at føre et andet nationalitetsflag i befragtningsperioden.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for bareboataftalen vedrørende skibet, vil anmeldelsen blive afvist.