Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse for skib, der skal optages i udenlandsk bareboatregister (S32)

Formularen bruges, når et skib bareboatbefragtes til et fremmed register og skal føre udenlandsk flag.

Start

Der skal indsendes original bareboatkontrakt eller ekstrakt af denne samt dokumentation for, at ejeren af skibet og bareboatbefragteren, kan underskrive kontrakten.

Dokumentet skal være notarbekræftet. Krav om legalisering gælder kun notarer fra ikke-EU/EØS-lande. Der skal samtidig indsendes original attest fra det udenlandske register om at skibet kan optages der.

Desuden vedlægges erklæring fra samtlige registrerede kreditorerer og indehavere af brugsrettigheder om, at skibet må føre fremmed flag og være underkastet fremmed ret.

Såfremt skibet bareboatbefragtes til et udenlandsk selskab, hvor ejeren har en direkte eller indirekte kapitalinteresse på 20 % eller derover, og ejeren har indflydelse på selskabets drift, skal det dokumenteres, at flagskiftet er nødvendigt.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget den ovenfor nævnte originale dokumentation (med post), vil anmeldelsen blive afvist.