Gå til hovedindhold

Registreringsanmeldelse interessentskab, kommenditselskab, forening, fond eller stiftelse (R4)

Formularen skal bruges, når et interessentskab, et kommanditselskab, en forening, en fond eller en stiftelse registreres.

Start

Sammen med formularen indsendes dokumentation for ejerens tegningsregel (f.eks. vedtægter, interessentskabs- eller kommanditselskabs kontrakt eller lignende). Der skal tillige indsendes dokumentation for, hvilke personer, der (tilsammen) kan udøve tegningsretten (f.eks. generalforsamlingsreferat(er), referat(er) af bestyrelsesmøde(r) eller lignende).

Sammen med formularen vedhæftes kopi af pas, eller identitetsdokument for evt. ikke danske statsborgere.

Er skibet registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen indsendes bevis for, at selskabet er ejer af skibet. Som bevis indsendes normalt et originalt skøde.

Hvis skibet ikke er registreret i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister, Skibsbygningsregistret eller Fartøjsfortegnelsen sendes også registreringsanmeldelse for skibet.

Er en ansvarlig deltager et selskab, der ikke er registreret i Skibsregistret, skal selskabet samtidig registreres.

Hvis Skibsregistret ikke inden 14 dage har modtaget original dokumentation (med post) for ejerskab af skibet, vil anmeldelsen blive afvist.