Gå til hovedindhold

Tilbagebetaling af gebyr for rykker

Formularen bruges, når du vil søge om delvis tilbagebetaling af rykkergebyrer for syn af skibe og/eller rykkergebyrer for årlig afgift for registrering af skibe i perioden 2013-2018.

Start

Hav følgende parat

  • Du får brug for at dokumentere, at du har betalt for et eller flere rykkergebyrer i perioden 2008-2018. Begynd med at finde en kvittering i din netbank, og gem den som pdf- eller billedfil. Kvitteringen skal bruges som bevis for, at du har indbetalt et beløb til Søfartsstyrelsen. Det er også en stor hjælp, hvis du finder rykkernummeret frem. Rykkernummeret gør, at vi hurtigt kan finde din sag i vores system.
  • Hvis du har betalt flere rykkere i perioden 2008-2018, er du velkommen til at samle kvitteringerne i én fil. Vi vil dog bede dig om at oplyse samtlige rykkernumre, hvis du har betalt ad flere omgange.
  • Når du har fundet kvitteringer og rykkernumre frem, trykker du på knappen [START] og går i gang med at udfylde blanketten. Det er vigtigt, at vi får samtlige oplysninger fra dig, så vi kan give dig penge tilbage så hurtigt som muligt.

Du modtager en kvittering, når du har indsendt blanketten. Vi sender en afgørelse til dig, når vi har behandlet din anmodning om tilbagebetaling. Vi benytter den e-mailadresse du har skrevet i blanketten Et par dage senere går pengene ind på den konto, du har oplyst os.

Mere information

Du har ret til at få tilbagebetalt følgende beløb:

Rykkergebyr for syn af skibe:

  • Rykkergebyr for syn af skibe, der er betalt i 2008-2018: 156 kr.

Bemærk, at vores sagsbehandlingstid kan være op til 90 dage. Behandlingstiden kan blive yderligere forlænget, hvis blanketten ikke er udfyldt med de oplysninger, vi har brug for.

For rykkergebyr for syn af skibe og første rykkergebyr for årsafgifter for skibsregistrering gælder den 10-årige forældelse i forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4. Vi skal derfor have modtaget dit krav om tilbagebetaling af disse gebyrer senest den 1. december 2029.

Rykkergebyr for årsafgifter for skibsregistrering:

  • Første rykkergebyr for årsafgifter for skibsregistrering, der er betalt i 2013-2018: 174 kr.
  • Evt. andet og tredje rykkergebyr for årsafgifter for skibsregistrering, der er betalt i 2013-2018: 250 kr.
  • Krav om tilbagebetaling af andet og tredje rykkergebyr for årsafgifter for skibsregistrering, der er betalt i 2013-2018, forældes efter den almindelige regel i forældelseslovens § 3, stk. 1. Vi skal derfor have modtaget din anmodning om tilbagebetaling af disse gebyrer senest den 1. december 2022.