Gå til hovedindhold

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. Vi arbejder med teknisk sikkerhed inden for el, gas, vvs, kloak, fyrværkeri og generel produktsikkerhed. Derudover har vi det overordnede ansvar for metrologi, akkreditering samt kontrol med ædelmetaller i Danmark.

Se myndighedens indberetninger

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon: 33 73 20 00

ma-to 8-15
fr 8-14

Mest anvendte indberetninger

 • Fyrværkeri, opbevaring/salg
  Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.

Alle indberetninger

 • Ansøgning om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i særlige tilfælde
  Denne blanket bruges, når en autoriseret eller godkendt virksomhed ønsker at søge om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig.
 • Ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig
  Denne blanket anvendes til at søge om førstegangsgodkendelse som fagligt ansvarlig indenfor el-, gas-, vvs- og kloakområdet.
 • Dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen
  Denne blanket bruges til ansøgning om dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
 • Dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen, ejererklæring
  Denne blanket bruges i forbindelse med ansøgning om dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen. Blanketten skal udfyldes af installationens ejer.
 • Driftsledelse af elforsyningsanlæg
  Denne blanket skal udfyldes af den ansvarlige driftsleder. Blanketten bruges til anmeldelse af nye anlæg, ændringer i nuværende godkendelser, ændring af anlægsejer, og ændringer i selve anlægget.
 • E-cigaretter - registrering af fjernsalg
  Denne blanket er til brug for virksomheder, der ønsker at registrere markedsføring ved fjernsalg på tværs af grænser af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin fra salgssteder i Danmark til forbrugere i øvrige EU/EØS-lande.
 • Erklæring fra anlægsejer, elforsyningsanlæg
  Denne blanket skal udfyldes af anlægsejer. Du skal vedhæfte den udfyldte blanket "Driftsledelse af elforsyningsanlæg" samt bilag, som du har modtaget fra din driftsleder.
 • Fyrværkeri, erhvervelse/overdragelse
  Denne blanket bruges til at ansøge om tilladelse til at erhverve og/eller overdrage fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber, og den bliver fremsendt elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, opbevaring/salg
  Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, professionel anvendelse
  Denne blanket bruges til at ansøge om eller anmelde professionel anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber, og den bliver fremsendt elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, transportklassificeringsattest
  Denne blanket anvendes til ansøgning om transportklassificeringsattest af fyrværkeriartikler. Den indsendes elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse
  Denne blanket anvendes til ansøgning om virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri
 • Færdiggørelse, ejererklæring
  Denne erklæringsblanket udfyldes og indsendes af installationens ejer.
 • Færdiggørelse, virksomhedsblanket
  Blanket for færdiggørelse af arbejde udført af en anden autoriseret virksomhed, der nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet. Udfyldes af virksomheden, som færdiggører arbejdet.
 • Indberetning af elulykke på elforsyningsanlæg
  Driftslederen skal indberette alle ulykker af elektrisk karakter, som har forbindelse med elforsyningsanlægget. Indberetningerne skal ske til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Oplysninger fra den tilsynsførende virksomhed
  Denne blanket skal anvendes, hvis du skal være tilsynsvirksomhed for en anden autoriseret/godkendt virksomhed. Blanketten skal udfyldes og sendes til den virksomhed, din virksomhed skal føre tilsyn med.
 • Oplysninger om ændringer i virksomheden
  Denne blanket skal bruges til at informere Sikkerhedsstyrelsen om ændringer i en autoriseret eller godkendt virksomhed.
 • Registrer solcenter
  Denne blanket benyttes til registrering af et solcenter, ny ejer/forpagter af et solcenter, til adresseændring for solcenteret, ved navneændring på solcentret, og ved lukning eller salg af et solcenter.
 • Tobaksvarer - registrering af fjernsalg
  Denne blanket er til brug for virksomheder, der ønsker at registrere markedsføring ved fjernsalg på tværs af grænser af tobaksvarer fra salgssteder i Danmark til forbrugere i øvrige EU/EØS-lande.
 • Virksomhedsansøgning om autorisation/godkendelse
  Denne blanket bruges til at søge om autorisation inden for el, vvs, kloak samt virksomheds-godkendelser inden for gasområdet. Søger du om virksomhedsautorisation/ -godkendelse på flere fagområder, skal du udfylde en blanket for hvert fagområde.