Gå til hovedindhold

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at gøre sikkerhed så ukompliceret som muligt og for, at Danmark skal være et attraktivt land at drive virksomhed i og et trygt land at være forbruger i.

Vi har ansvar for teknisk sikkerhed inden for bl.a. el, gas, forbrugerprodukter og fyrværkeri.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet.

Du kan finde flere oplysninger på www.sik.dk

Se myndighedens indberetninger

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon: 33 73 20 00

Mandag-torsdag 8:00-15:00
Fredag 8:00-14:00

Mest anvendte indberetninger

 • Fyrværkeri, opbevaring/salg
  Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.

Alle indberetninger

 • Ansøgning om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i særlige tilfælde
  Denne blanket bruges, når en autoriseret eller godkendt virksomhed ønsker at søge om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig.
 • Ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig
  Denne blanket anvendes til at søge om førstegangsgodkendelse som fagligt ansvarlig indenfor el-, gas-, vvs- og kloakområdet. Du skal kun godkendes som fagligt ansvarlig én gang på et autorisationskrævende område.
 • Dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen
  Denne blanket bruges til ansøgning om dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
 • Dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen, ejererklæring
  Denne blanket bruges i forbindelse med ansøgning om dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen. Blanketten skal udfyldes af installationens ejer.
 • Driftsledelse af elforsyningsanlæg
  Denne blanket skal udfyldes af den ansvarlige driftsleder. Blanketten bruges til anmeldelse af nye anlæg, ændringer i nuværende godkendelser, ændring af anlægsejer, og ændringer i selve anlægget.
 • E-cigaretter - registrering af fjernsalg
  Denne blanket er til brug for virksomheder, der ønsker at registrere markedsføring ved fjernsalg på tværs af grænser af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin fra salgssteder i Danmark til forbrugere i øvrige EU/EØS-lande.
 • Erklæring fra anlægsejer, elforsyningsanlæg
  Denne blanket skal udfyldes af anlægsejer. Du skal vedhæfte den udfyldte blanket "Driftsledelse af elforsyningsanlæg" samt bilag, som du har modtaget fra din driftsleder.
 • Fyrværkeri, erhvervelse/overdragelse
  Denne blanket bruges til at ansøge om tilladelse til at erhverve og/eller overdrage fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber, og den bliver fremsendt elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, opbevaring/salg
  Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, professionel anvendelse
  Denne blanket bruges til at ansøge om eller anmelde professionel anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber, og den bliver fremsendt elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, transportklassificeringsattest
  Denne blanket anvendes til ansøgning om transportklassificeringsattest af fyrværkeriartikler. Den indsendes elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse
  Denne blanket anvendes til ansøgning om virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri
 • Færdiggørelse, ejererklæring
  Denne erklæringsblanket udfyldes og indsendes af installationens ejer.
 • Færdiggørelse, virksomhedsblanket
  Blanket for færdiggørelse af arbejde udført af en anden autoriseret virksomhed, der nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet. Udfyldes af virksomheden, som færdiggører arbejdet.
 • Indberetning af elulykke på elforsyningsanlæg
  Driftslederen skal indberette alle ulykker af elektrisk karakter, som har forbindelse med elforsyningsanlægget. Indberetningerne skal ske til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Oplysninger fra den tilsynsførende virksomhed
  Denne blanket skal anvendes, hvis du skal være tilsynsvirksomhed for en anden autoriseret/godkendt virksomhed. Blanketten skal udfyldes og sendes til den virksomhed, din virksomhed skal føre tilsyn med.
 • Oplysninger om ændringer i virksomheden
  Denne blanket skal bruges til at informere Sikkerhedsstyrelsen om ændringer i en autoriseret eller godkendt virksomhed.
 • Registrer solcenter
  Denne blanket benyttes til registrering af et solcenter, ny ejer/forpagter af et solcenter, til adresseændring for solcenteret, ved navneændring på solcentret, og ved lukning eller salg af et solcenter.
 • Tobaksvarer - registrering af fjernsalg
  Denne blanket er til brug for virksomheder, der ønsker at registrere markedsføring ved fjernsalg på tværs af grænser af tobaksvarer fra salgssteder i Danmark til forbrugere i øvrige EU/EØS-lande.
 • Virksomhedsansøgning om autorisation/godkendelse
  Denne blanket bruges til at søge om autorisation inden for el, vvs, kloak samt virksomheds-godkendelser inden for gasområdet. Søger du om virksomhedsautorisation/ -godkendelse på flere fagområder, skal du udfylde en blanket for hvert fagområde.