Gå til hovedindhold

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at gøre sikkerhed så ukompliceret som muligt og for, at Danmark skal være et attraktivt land at drive virksomhed i og et trygt land at være forbruger i.

Vi har ansvar for teknisk sikkerhed inden for bl.a. el, gas, forbrugerprodukter og fyrværkeri.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet.

Du kan finde flere oplysninger på www.sik.dk

Se myndighedens indberetninger

Sikkerhedsstyrelsen

Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

Telefon: 33 73 20 00

Mandag-torsdag 8:00-15:00
Fredag 8:00-14:00

Mest anvendte indberetninger

 • Ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig
  Her kan du søge om at blive beskikket som bygningssagkyndig. For at blive beskikket skal du have en byggeteknisk grunduddannelse og mindst 5 års relevant erhvervserfaring. Bemærk at du skal bestå kursus for at blive endelig beskikket.
 • Ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig
  Her søger du om at blive genbeskikket som bygningssagkyndig, når din beskikkelsesperiode er tæt på udløb. Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år, skal du opfylde kravene til relevant erhvervserfaring.
 • Ændringsblanket - beskikket bygningssagkyndig
  Hvis dit ansættelsesforhold eller forsikringsforhold ændrer sig, eller du ikke ønsker at være beskikket bygningssagkyndig, skal du bruge denne blanket. Du skal også bruge denne blanket, hvis du vil søge om endelig beskikkelse som bygningssagkyndig.
 • Fyrværkeri, opbevaring/salg
  Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.

Alle indberetninger

 • Ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig
  Her kan du søge om at blive beskikket som bygningssagkyndig. For at blive beskikket skal du have en byggeteknisk grunduddannelse og mindst 5 års relevant erhvervserfaring. Bemærk at du skal bestå kursus for at blive endelig beskikket.
 • Ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig
  Her søger du om at blive genbeskikket som bygningssagkyndig, når din beskikkelsesperiode er tæt på udløb. Hvis du har udarbejdet under 60 tilstandsrapporter inden for de seneste 3 år, skal du opfylde kravene til relevant erhvervserfaring.
 • Ansøgning om godkendelse som driftsansvarlig person på elektriske anlæg
  Anvend denne indberetning, når du skal søge om godkendelse som driftsansvarlig person på elektriske anlæg. Du skal kun godkendes som driftsansvarlig person en gang.
 • Autorisation, ansøgning om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig i særlige tilfælde
  Denne blanket bruges, når en autoriseret eller godkendt virksomhed ønsker at søge om dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig.
 • Autorisation, ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig
  Du skal bruge denne blanket til at søge om godkendelse som fagligt ansvarlig inden for el-, vvs-, gas- og kloakområdet. Du skal kun godkendes som fagligt ansvarlig én gang pr. fagområde.
 • Dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne
  Denne blanket bruges til ansøgning om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i bekendtgørelserne.
 • Dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne, ejererklæring
  Denne blanket bruges i forbindelse med ansøgning om dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne. Blanketten skal udfyldes af installationens ejer.
 • Dispensation fra kravet om driftsansvarlig person
  Anvend denne indberetning, når du ønsker at søge om dispensation fra kravet om driftsansvarlig person. Indberetningen er relevant for driftsansvarlige virksomheder for elektriske anlæg.
 • Dokumentation for afvigelser fra standarderne - el
  Anvend denne indberetning, hvis du vælger at afvige fra en standard helt eller delvist. Du skal indberette og dokumentere, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven.
 • Dokumentation for professionel ansvarsforsikring
  Anvend denne indberetning, når du skal sende dokumentation for en gyldig ansvarsforsikring. Indberetningen er relevant for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udfører elinstallationsrapporter som led i Huseftersynsordningen
 • E-cigaretter - registrering af fjernsalg
  Denne blanket er til brug for virksomheder, der ønsker at registrere markedsføring ved fjernsalg på tværs af grænser af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin fra salgssteder i Danmark til forbrugere i øvrige EU/EØS-lande.
 • Fyrværkeri, erhvervelse/overdragelse
  Denne blanket bruges til at ansøge om tilladelse til at erhverve og/eller overdrage fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber, og den bliver fremsendt elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, godkendelse som fyrværker
  Her kan du søge om at blive fest- eller scenefyrværker samt oplyse om din tilmelding til repetitionsprøve i forbindelse med at fastholde din godkendelse som fyrværker. Bemærk du skal være tilmeldt kursus/prøve inden du søger.
 • Fyrværkeri, opbevaring/salg
  Denne blanket bruges til at anmelde eller ansøge om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber og Sikkerhedsstyrelsen, som fremsendes elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, professionel anvendelse
  Denne blanket bruges til at ansøge om eller anmelde professionel anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Der er tale om én fælles blanket for kommuner/beredskaber, og den bliver fremsendt elektronisk til den relevante myndighed.
 • Fyrværkeri, transportklassificeringsattest
  Denne blanket anvendes til ansøgning om transportklassificeringsattest af fyrværkeriartikler. Den indsendes elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse
  Denne blanket anvendes til ansøgning om virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri
 • Færdiggørelse, ejererklæring
  Denne erklæringsblanket udfyldes og indsendes af installationens ejer.
 • Færdiggørelse, virksomhedsblanket
  Blanket for færdiggørelse af arbejde udført af en anden autoriseret virksomhed, der nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet. Udfyldes af virksomheden, som færdiggører arbejdet.
 • Gas, anmeldelse af midlertidige gasinstallationer
  Denne blanket bruges til anmeldelse af midlertidige gasinstallationer (gasinstallationsklasse 8), fx i forbindelse med koncerter, festivaler, markeder og udstillinger.
 • Gas, anmeldelse af ny gasinstallation
  Denne blanket bruges til anmeldelse af nye gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-7 og 9 for alle gastyper. Ændringer kan ikke anmeldes på denne blanket.
 • Gas, anmeldelse af ændring af gasinstallation
  Denne blanket bruges til anmeldelse af væsentlige ændringer af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-7 og 9 for alle gastyper.
 • Gas, anmeldelse eller ændring af biogasanlæg
  Her kan du anmelde et nyt biogasanlæg eller melde ændringer til et i forvejen anmeldt biogasanlæg. Det er den ejeren, som har ansvaret for at lave anmeldelsen.
 • Gas, godkendelse som gasdistributionsselskab
  Denne blanket bruges, når en virksomhed skal ansøge om at blive godkendt som gasdistributionsselskab.
 • Gas, indberetning af hændelse
  Her kan du indberette, hvis der sker en ulykke af relevant karakter på et gasanlæg. Det er lovpligtigt for den, der driver en gasinstallation at indberette sikkerhedskritiske hændelser på installationen til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Gas, installationer til undervisningsbrug
  Her kan du indberette oplysninger om gasinstallationer til undervisningsbrug
 • Indberetning af elulykke på et elektrisk anlæg
  Den driftsansvarlige virksomhed skal indberette alle ulykker af elektrisk karakter, som har forbindelse med det elektriske anlæg. Indberetningerne sker til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Meddelelse om varetagelse af drift af et elektrisk anlæg
  Anvend denne indberetning, når du skal meddele Sikkerhedsstyrelsen om varetagelsen af driften af det elektriske anlæg. Blanketten skal udfyldes af den driftsansvarlige virksomhed. Du kan kun indberette et anlæg pr. blanket.
 • Oplysninger fra den tilsynsførende virksomhed
  Denne blanket skal anvendes, hvis du skal være tilsynsvirksomhed for en anden autoriseret/godkendt virksomhed. Blanketten bliver automatisk sendt til dig og den virksomhed du skal føre tilsyn med.
 • Oplysninger om ændringer i virksomheden
  Denne blanket skal bruges til at informere Sikkerhedsstyrelsen om ændringer i en autoriseret eller godkendt virksomhed.
 • Oplysninger om ændringer vedr. det elektriske anlæg
  Anvend denne indberetning, når du skal informere Sikkerhedsstyrelsen om ændringer vedrørende det elektriske anlæg, den driftsansvarlige virksomhed eller den driftsansvarlig person. Indberetningen skal udfyldes af ejeren af det elektriske anlæg.
 • Registrering, ændring og afmeldelse for solcenter
  Denne blanket benyttes til registrering af et solcenter, ny ejer/forpagter af et solcenter, til adresseændring for solcenteret, ved navneændring på solcentret, og ved lukning eller salg af et solcenter.
 • Registrering, ændring og afmeldelse for tatoveringssted og tatovører
  Her registrerer du et tatoveringssted, ændrer eller afmelder din registrering i tatoveringsstedsregisteret hos Sikkerhedsstyrelsen. Ejeren af tatoveringsstedet har ansvaret for at få adressen og tilknyttede tatovører registreret samt vedligeholdelse.
 • Tilmelding til e-mærke ordningen for færdigpakkede varer
  Her kan du registrere dig, hvis du ønsker at mærke dine færdigpakkede varer med e-mærket. Mærket angiver, at dine færdigpakninger lever op til reglerne i forhold til vægt og volumen.
 • Tobaksvarer - registrering af fjernsalg
  Denne blanket er til brug for virksomheder, der ønsker at registrere markedsføring ved fjernsalg på tværs af grænser af tobaksvarer fra salgssteder i Danmark til forbrugere i øvrige EU/EØS-lande.
 • Virksomhedsansøgning om autorisation/godkendelse
  Denne blanket bruges til at søge om autorisation inden for el, vvs, kloak samt virksomheds-godkendelser inden for gasområdet. Søger du om virksomhedsautorisation/ -godkendelse på flere fagområder, skal du udfylde en blanket for hvert fagområde.
 • Ændringsblanket - beskikket bygningssagkyndig
  Hvis dit ansættelsesforhold eller forsikringsforhold ændrer sig, eller du ikke ønsker at være beskikket bygningssagkyndig, skal du bruge denne blanket. Du skal også bruge denne blanket, hvis du vil søge om endelig beskikkelse som bygningssagkyndig.