Gå til hovedindhold

Ændringsblanket - beskikket bygningssagkyndig

Hvis dit ansættelsesforhold eller forsikringsforhold ændrer sig, eller du ikke ønsker at være beskikket bygningssagkyndig, skal du bruge denne blanket. Du skal også bruge denne blanket, hvis du vil søge om endelig beskikkelse som bygningssagkyndig.

Start

Hav følgende parat

 • Dit personlige NemID
 • Ved nyt ansættelsesforhold
  • CVR-nummer eller virksomhedsnavn på den nye virksomhed samt om virksomheden er momsregisteret
  • Ansvarsforsikring, oplysninger om policenummer og hvornår ansvarsforsikringen er gældende fra
  • Dokumentation for ansvarsforsikring, der viser policenummer, forsikringstype og hvem der er dækket. For eksempel forsiden af forsikringspolicen eller -oversigten

Mere information

Vær opmærksom på, at vi sender din kvitteringsskrivelse til din e-Boks

Trin for trin

 1. Log på med din personlige NemID
 2. Vælg hvilken ændring der er sket
 3. Bekræft oplysningerne
 4. Send blanket